Back

ⓘ Èlmu - Èlmu, pulitik, kaséhatan, bumi, komputer, bahan, Géografi, Universitas Diponegoro, Kedhokteran, Filum, Psikiatri, Astrologi, Astronomi, Délusi, Déterjèn ..


                                               

Èlmu

Èlmu saged ateges prosès ngangsalaken pengetauan, utawi pengetauan kaorganisasi ingkang dipunupados mawi prosès wau. Prosès kaèlmuan inggih punika cara ngangsalaken pengetauan kanthi sistematis prakawis satunggaling sistem. Asil sistematis punika limrahipun wujud metode ilmiah, lan sistem kasebat limrahipun inggih punika alam semesta. Ing pangertosan punika èlmu asring sinebut sains. Nanging, èlmu saged ugi tegesipun bènten kaliyan pengertosan sains. Ing masarakat Indonésia, asring kapireng istilah "èlmu ireng", inggih punika èlmu ingkang gadhah konotasi awon, umpaminipun gadhah makna èlmu ...

                                               

Èlmu pulitik

Èlmu pulitik iku cabang èlmu sosial kang mbahas téyori lan praktèk pulitik sarta deskripsi lan analisa sistem pulitik lan perilaku pulitik. Èlmu iki duwé orientasi akademis, téyori, lan riset.

                                               

Èlmu kaséhatan

Èlmu kasehatan iku golongan disiplin èlmu terapan sing nangani kasehatan manungsa lan kéwan. Ana rong pérangan èlmu kasehatan: studi, riset, lan kawruh ngenani kasehatan, sarta aplikasi kawruh mau kanggo ngundhakaké kasehatan, nambani lelara, lan mangertèni fungsi-fungsi biologis manungsa lan kéwan. Riset sing diayahi mligi èlmu-èlmu utama biologi, kimia, lan fisika, lan uga èlmu sosial. Babagan èlmu liya sing mènèhi kontribusi wigati marang èlmu kasehatan kalebu biokimia, biotèknologi, rékayasa, epidemiologi, genetika, èlmu perawatan, farmakologi, farmasi, kasehatan masarakat, lan kadhokt ...

                                               

Èlmu bumi

Èlmu bumi iku istilah kanggo kumpulan cabang-cabang èlmu kang nyinaoni bumi. Cabang èlmu iki migunakaké gabungan èlmu fisika, géografi, matematika, kimia, lan biologi kanggo mbentuk siji pangertèn kuantitatif saka lapisan-lapisan bumi. Èlmuwan ing babagan iki migunakaké metode ilmiah nalika nindakaké kajiané, yaiku formulasi hipotésa liwat observasi lan pangumpulan data ngenani fénoména alam sing diterusaké kanthi pangujian hipotésa-hipotésa mau. Ing èlmu bumi, peran data wigati banget kanggo nguji lan mbentuk siji hipotésa.

                                               

Èlmu komputer

Èlmu komputer, mawa basa Inggris Computer Science, kanthi umum tegesaké minangka èlmu kang nyinaoni ngenani komputasi, piranti atos uga piranti empuk. Èlmu komputer nyakup manéka topik kang ana kaitané karo komputer, wiwit saka analisa abstrak algoritma nganti subyèk kang luwih konkrèt kaya ta basa pamrograman, piranti empuk, kalebu piranti atos. Minangka siji dhisiplin èlmu, Èlmu Komputer luwih ngususaké ing pamrograman komputer, lan rékayasa piranti empuk, sauntara tèknik komputer luwih ngususaké marang prakara-prakara kang ana kaitané karo piranti atos komputer. Sanadyan mangkono, kalor ...

                                               

Èlmu bahan

Èlmu material utawa tèhnik material utawa èlmu bahan iku siji interdisiplin èlmu tèhnik kang nyinaoni sipat bahan lan pamatrapané marang manéka babagan èlmu lan tèhnik. Èlmu iki nyinaoni gegayutan antara struktur bahan lan sipaté. Kalebu sajeroning èlmu iki ya iku unsur fisika terapan, tèhnik kimia, mesin, sipil lan listrik. Èlmu material uga nyinaoni tèhnik prosès utawa fabrikasi, tèhnik analisis, kalorimètri, mikroskopi optik lan èlèktron, lan liya-liyané), sarta analisis biaya utawa kauntungan sajeroning prodhuksi material kanggo indhustri. Perkembangan pungkasan, èlmu ngenani bahan iki ...

                                               

Géografi

. Géografi iku asal katané saka basa Yunani yaiku gê utawa Bumi lan graphein utawa nulis/njelasaké. Géografi iku èlmu bab enggon utawa lokasi ing planit bumi sing dikaitké karo wangun-wangun fisik ing lumah bumi lan manungsa. Lokasi lan wangun-wangun fisik lumah bumi iku gampang dipirsani saka peta, mulané akèh duwé pamahaman ciut yèn géografi iku padha karo èlmu peta kamangka peta iku mung salah siji prangkat ing géografi. Wangun-wangun fisik lumah bumi sing dikaitké karo èlmu-èlmu géologi, géodesi, oceanografi lan atmosfer iku dadi salah siji cabang èlmu géografi yaiku ngèlmu bumi.

                                               

Universitas Diponegoro

Universitas Dipanagara, kondhang kanthi cekakan Undip, iku universitas ing Jawa Tengah, Indonésia sing diadegaké taun 1957 minangka universitas swasta lan nembé ngéntukaké status perguruan tinggi nagari taun 1961. Tembung Dipanagara dijupuk saka jeneng pahlawan nasional yaiku pangéran saka Jawa Tengah sing ngobaraké semangat kamardikan saka tindakan kolonialisme Walanda ing wiwitan abad kaping 18. Semangat iki mèlu nginspirasi madegé UNDIP.

                                               

Kedhokteran

Kedhokteran iku èlmu lan seni kang nyinaoni lelara lan cara-cara nambani. Èlmu kadhokteran iku cabang èlmu kaséhatan kang nyinaoni cara njaga kaséhatan manungsa lan mbalèkaké manungsa marang kaanan séhat kanthi mènèhi pangobatan marang lelara lan cidera. Èlmu iki nyakup kawruh ngenani sistem awak manungsa lan lelara sarta pangobatané, lan panerapan saka kawruh mau.

                                               

Filum

Filum saka basa Yunani; phylum yaiku cawang. Lumrahé tembung iki dipigunaké ing èlmu basa perbandingan utawa ing èlmu biologi kanggo ngklasifikasi gandhéngan kulawarga antar jinis utawa basa. Ing biologi, klasifikasi iki mirunggan kanggo sato kéwan kang dipérang manèh dadi: subfilum, kelas, ordo, famili, génus lan spésies. Saya mudhun urutan klasifikasiné, saya akèh kamemperan individuné. Ing èlmu basa, iki wujud golongan basa atawa rumpun basa kang misah sakiwa-tengené 50 nganti 100 abad kapungkur.

                                               

Psikiatri

Psikiatri iku cawang èlmu kadhokteran sing nyinaoni aspèk kaséhatan jiwa sarta prabawa timbal balik marang fungsi-fungsi fisiologis organo-biologis awak manungsa. Minangka sawijining cawang èlmu kadhokteran, èlmu psikiatri ora madeg dhéwé, nanging tansah kolaborasi lan kabèh aspèké tansah magepokan karo cawang-cawang èlmu kadhokteran liyané, umpamané karo cawang èlmu saraf lan èlmu lelara njero. Èlmu psikiatri dibangun ing 4 fondasi dhasar, yaiku: Dhimènsi Psiko-edukatif yaiku aspèk kawruh ngenani perkembangan psikologis manungsa sarta prabawa pendidikan-pengajaran marang manungsa wiwit la ...

                                               

Astrologi

Astrologi inggih punika praktèk ingkang nggabungaken antawisipun posisi lintang-lintang lan pergerakanipun, dipunsangkutaken kaliyan lelampahan manungsa lan prabawanipun tumrap kagesangan manungasa ing donya. Astrologi kasebat ngèlmu Perbintangan. Ilmu Perbintangan gadhah sesambetan kalih pétangan inggih punika kanggé nemtokaken wiwitan wulan-wulan lan ngétang lelampahanipun lintang-lintang. Nganggé kalih dhasar perbintangan punika saged dipunmangertosi wekdal-wekdal, jaman-jaman, mangsa, arah kéblat, lan sapanunggalipun. Ilmu perbintangan punika salah satunggalipun cabang saking Èlmu Falak.

                                               

Astronomi

Astronomi punika, ngèlmunipun sadaya badan-badan ingkang wonten langit utawi akasa. Ngèlmu punika sampun kina sanget, tiyang-tiyang Yunani kina sampun katarik. Ngèlmu punika wiyar sanget.

                                               

Délusi

Délusi ya iku keyakinan sing ora ana nanging amarga keyakinan iku kuwat dadi malah kawalikan. Ing ngèlmu patologi, délusi iku mumbul amarga adidasar saka informasi céklik utawa ora lengkap, omongan wong liya, dogma, ilusi, lan éfék saka persèpsi liyané. Dèlusi bisa terjadi ing kontèks lelara mèntal néurolgis, kajaba dèlusionis ora kalebu lelara tartamtu lan wis tinemu akèh ing kontèks patologis gedhi. Nanging, dèlusionis musthi didiagnostik amarga bisa waè kena gangguan psikologis tartamtu, kaya gangguan Psikotik kalebu Schizophrenia, Paraphrenia, Gangguan ing maniak bipolar, lan Psychotic ...

                                               

Déterjèn

Déterjèn iku salah sijinè pembersih, sing di wujud saka bahan-bahan turunanè lenga bumi. Katimbang sabun, détergèn duwèni kaluwihan ya iku daya umbahe luwih apik lan ora prabawa saka sadahè banyu.

                                               

Humaniora

Humaniora asalé saka basa Latin Humanus. Ing basa Inggris ya iku The Humanities kang ngemu arti manusiawi, bebudaya, lan alus. Humaniora ana gandhéng cènèngé karo masalah aji manungsa kang dadi homo humaus utawa manungsa kang bebudaya. Ana 3 paradigma kang dienggo kanggo ngaji ngèlmu Humaniora lan budaya: Interpretif kang lumrah dipadhaaké karo pendekatan kualitatif. Positivistik kang lumrah dipadhaaké karo pendekatan kuantitatif. Reflektif kang lumrah dipadhaaké karo pendekatan kritik.

                                               

Kimia

Kimia iku ngèlmu kang manyinaoni sifating dat-dat dhasar matéri kang ana ing jagat. Ngèlmu iki nyinaoni sipat dhasar, pangowahan lan interaksi atom-atom, ya iku dat-dat dhasar matéri. Olèhé manyinaoni ngèlmu iki, papané ana ing laboratorium.

                                               

Matématika

Matématika ingkang tegesipun "sains, èlmu pangertosan, utawi sinau" ugi μαθηματικός ingkang tegesipun "remen sinau") inggih punika studi besaran, struktur, ruwang, lan éwah-éwahan. Para matématikawan pados manéka pola, ngrumusaken konjektur énggal, lan yasa kaleresan liwat métodhe dhédhuksi ingkang kaku saking aksioma-aksioma lan dhéfinisi-dhéfinisi ingkang silih selaras. Dhisiplin ingkang paling utami ing matématika dhasaripun inggih punika kabetahan kanggé pangétangan wonten babagan dedagangan, pangukuran siti, ugi pangétangan kanggé paramalan kadadosan astronomi. Tiga kabetahan punika l ...

                                               

Métodhe èlmiah

Métodhe èlmiah utawa prosès èlmiah iku siji prosès kaèlmuan kanggo ngetukaké kawruh kanthi sistematis dhedhasar bukti fisis. èlmuwan ngayahi pangamatan sarta mbentuk hipotèsis sajeroning upaya njelasaké fénoména alam. Predhiksi kang digawé didhasaraké marang hipotèsis mau diuji kanthi ngayahi eksperimen. Yèn sawiji hipotèsis lolos uji makaping-kaping, hipotèsis mau bisa dadi siji téyori èlmiah.

                                               

Psikologi

Psikologi yaiku ngèlmu kang ana gandhèng cénèngé karo prosès-prosès mèntal, ya normal utawa abnormal lan pangaruhé ing sipating wong urip. Teges liyané yaiku ngèlmu prakara tandha-tandha lan kagiyatan-kagiyatan jiwa. Ngèlmu iki akèhé nyinaoni prakara-prakara iku ing manungsa, sanadyan sipating sato kéwan uga ana kang nyinaoni.

                                               

Sabun

Sabun iku salah siji senyawa kimia tuwa dhéwé kang tau dikenal. Sabun iku ora kanthi aktual tinemu, nanging saka usaha ngembangaké campuran senyawa alkali lan lemak utawa lenga. Sabun iku surfaktan kang umbah-umbah utawa ngresiki lan digunakaké kanthi pitulungan banyu. Sabun iku diasilaké saka prosès saponifikasi, ya iku prosès hidrolis lemak dadi asem lemak lan gliserol ing kaanan basa. Bahan kang lumrahé digunakaké ya iku NaOH lan KOH. Asam lemak kang sesambungan karo natrium utawa kalium iki kang dijenengaké sabun.

                                               

Statistika

Statistika iku èlmu kang nyinaoni cara gawé rencana, ngumpulaké, nganalisis, gawé interpretasi, lan présentasi data. Cekaké, statistika iku èlmu kang magepokan karo data. Istilah statistika béda karo statistik. Statistika minangka èlmu kang magepokan karo data, déné statistik iku data, informasi, utawa asil panerapan algoritma statistika ing sawijining data. Saka kumpulan data, statistika bisa dipigunakaké kanggo nyimpulaké utawa ndèskripsi data; bab iki diarani statistika dhèskriptif. Sapérangan gedhé konsèp dhasar statistika duwé asumsi téyori probabilitas. Sawetara istilah statistika an ...

                                               

TTA

True Audio iku sawijining piranti elektronika kanggo ngodhe/bukak kodhe audio, kang duwé ciri simple real-time lossless dhedhasar saringan adaptif prognostik kang nuduhaké kasil kang padha utawa luwih becik tinimbang piranti analog modern lumrahé.

                                               

Téyologi

Téyologi inggih punika wacana ingkang adhedasar pangraos ngenani babagan agama, kerohanian lan Pangéran. Kanthi makaten, téyologi inggih punika ngilmu ingkang ngrembag babagan sadaya ingkang wonten gandheng cenengipun kaliyan agama. Téyologi punika sadaya ingkang wonten gandheng cenengipun kaliyan Pangéran. Tembung téyologi punika saking basa Yunani koine, nanging sampun éwah awit asring dipun-ginakaken para panyerat Kristen. Awit saking punika tembung punika kanggé bangsa kilèn gadhah latar Kristen. Nanging sapunika tembung punika saged dipun-ginakaken kanggé wacana ingkang tegesipun ngen ...

Èlmu terapan
                                               

Èlmu terapan

Èlmu terapan iku panerapan kawruh saka siji utawa luwih babagan-babagan: matematika, fisika utawa èlmu alam, èlmu kimia utawa èlmu biologi kanggo ngrampungi masalah praktis sing langsung merbawani marang kauripan kita sadina-dina.