Back

ⓘ Filsafat - Filsafat, Jawa, punakawan, Fénoménologi, filsafat, Épistémologi, manungsa, Anekantavada, Arkhimédès, Dina Iqbal, Dualisme, Idealisme ..


                                               

Filsafat

Tembung falsafah utawi filsafat ing basa Jawi punika dipunpendhet saking basa Arab فلسة. Tembung Arab punika kapendhet saking basa Yunani; Φιλοσοφία philosophia. Ing basa Yunani, tembung punika inggih kalebet tembung majemuk saking tembung-tembung kaliyan. Dados tegesipun inggih punika tiyang ingkang remen kawicaksanan utawi" ngèlmu”. Tembung filosofi ingkang kapendhet saking basa Walandi uga dipuntepangi ing Tanah Jawi. Wujud pungkasan punika langkung mèmper wujud aslinipun. Ing basa Jawi basa Jawi satunggiling tiyang ingkang sinau babagan falsafah dipunwastani filsuf. Filsafat punika sen ...

                                               

Filsafat Jawa

Filsafat Jawi inggih punika filsafat ingkang ngrembaka saking lan wonten ing masarakat Jawi. Filsafat Jawi saged dipunmaknani minangka cepenganipun tiyang Jawi ing salebeting nggayuh kasampurnan. Filsafat Jawi ngrembag babagan donya spiritual kanthi latar wingking gegayutan kosmis, inggih punika manungsa kaliyan Gusti Pangéran. Filsafat Jawi ingkang titik kawigatosanipun marang donya spiritual punika minangka pambéda kaliyan filsafat kilèn Barat. Filsafat Jawi tansah nggatosaken babagan sangkan paraning dumadi. Menawi Gusti Pangéran minangka asal lan ancas saking pagesanganipun manungsa. W ...

                                               

Filsafat punakawan

Minangka média kabudayan, wayang duwèni cara dhéwé kanggo nyeritakaké tokoh utawa paragané sing apik ing pagesangané, saéngga kanthi carané dhéwé bisa andobrak bebrayan sing primitif tumuju bebrayan kang luwih cerdas. Bebrayan Jawa nuwuhaké sawijining kabudayan sing diarani wayang tentuné ora bisa tuwuh saka ruangan kosong lan hampa, nanging kabudayan wayang uga duwé fénoména lan pikiran sing cetha saéngga seni budaya iku bisa micara marang bebrayan kanthi apik.

                                               

Fénoménologi (filsafat)

Fénoménologi ya iku kajian filsafat saka struktur pengalaman lan kasadharan. Sawijining kiprah filsafat iki diyasa ing taun abad kaping 20 awal déning Edmund Husserl lan mengko ditambahi déning para pandhèrèkipun ing Universitas Göttingen lan Munich, Jerman. Kajian filsafat iki banjur nyebar menyang Prancis, Amérikah Sarékat, lan liya-liyané, sanajan asring isi konteksé adoh saka karya Husserl kang wiwitan. Fénoménologi ora dianggep dadi kiprah tunggal; kepara, béda-béda panyerat nduwé sawijining èmper kulawarga sing umum nanging uga duwé akèh panemu kang séjé-séjé. Kaya pratèlan ing ngiso ...

                                               

Épistémologi

Épistémologi, saka basa Yunani episteme lan logos minangka cabang filsafat kang gegayutan karo asal, sipat, karakter dan jinis kawruh. Topik iki kagolong sawijining babagan kang asring dadi rembugan lan dibahas ing babagan filsafat, kaya ta babagan kawruh, kepriyé ciri-ciriné, jinisé, sarta gegayutané karo kasunyatan lan keyakinan. Epistemologi utawa Téyori Pengetahuan kang gegayutan karo hakikaté ngèlmu kawruh, pengandaian,dhasar-dhasaré sarta pertanggung jawaban saka babagan ngèlmu kang ana ing saben manungsa. Kawaruh mau pikolèhsa lumantar akal lan panca indra kanthi migunakaké sawatara ...

                                               

Fénoménologi

Fénoménologi punika aliran filsafat ingkang ngrengkuh punapa-punapa kados fénomèna. Istilah punika sampun lumrah ing donya filsafat. Ing ngèlmu fénoménologi ingkang dipunslidhik inggih punika kasadaran lan objek-objek kasadaran. Bapak fénoménologi inggih punika Edmund Husserl lan lantaranipun panjenenganipun, sarana fénoménologi, filsafat kabikak dhumateng donya obyèk. Sedaya bab ing donya wonten fénoménologinipun piyambak-piyambak. Tuladhané inggih punika bab seni, agama, lan sakliyanipun. Fénoménologi ugi magepokan kaliyan èksistènsialisme. Salebeting aliran filsafat punika, fénomèna dip ...

                                               

Filsafat manungsa

Filsafat manungsa iku cabang ngèlmu filsafat kang sinau bab manungsa. Manungsa dadi objek ana ing filsafat manungsa. Amarga manungsa iku duwé akèh misteri mula perlu terus disinau lan diteliti déning filsafat manungsa. Dadi isiné filsafat manungsa iku pambudi kanggo golèk jawaban kang raket ing babagan manungsa. Salah sijining pitakonan wigati ya iku kanggo apa manungsa urip.

                                               

Anekantavada

Anekāntavāda iku saka doktrin dhasar Jainisme sing wigati dhéwé. Doktrin utawa ajaran iki ngrujuk menyang konsèp utawa prinsip dhasar pluralisme lan kamajemukan cara ndeleng. Dadi iki rumus yèn kabeneran lan réalitas iku dideleng utawa dirasakaké béda-béda mawa cara ndeleng sing béda-béda lan ora ana cara ndeleng tunggal sing bener dhéwé.

Arkhimédès
                                               

Arkhimédès

Archimedes 287- 212 SM, punika satunggiling filsuf saking Sirakusa, sapunika ing Italia. Piyambakipun tiyang Yunani. Archimedes misuwur déning karyanipun ing ngèlmu geometri, hidrostatika saha mekanika.

                                               

Dina Iqbal

Dina Iqbal – iku ulang taun Muhammad Iqbal ing 9 Novèmber. Dina iki ngrayakake ing Pakistan lan umum preian. Iqbal dikenal minangka filsuf muslim, lan geguritan gedhé umum dianggep tokoh sastra Urdu paling wigati. Panjenenganipun Highly ngormati ing puisi lan sastra kabèh topik Pakistan, India, Iran lan Turki.

Dualisme
                                               

Dualisme

Dualisme iku aliran filsafat kang mangku teges gabungan antarané materialisme lan idealisme. Materialisme pracaya bab dhasaring urip manungsa iku ana ing bab matèri. Sabanjure, idealisme pracaya bilih urip iku kang utama adhedasar ruh. Saka rong pangertèn iku bisa dijupuk pangertèn dualisme ya iku pracaya bilih hakikat urip iku ana ing matèri lan ruh. Wosé sajeroning urip ana gathukan kang mesthi antarané jiwa lan raga, ora ana salah sawijiné kang luwih wigati.

                                               

Eksistensialisme Jean-Paul Sartre

Eksistensialisme Jean-Paul Sartre iku aliran eksistensialisme kang digarap déning Jean-Paul Sartre. Asline Eksistensialisme iku dudu aliran filsafat nanging obahan kang nentang aliran filsafat tradhisional. Satre akèh nggarap soal manungsa lan donyane ana ing bahasan eksistensialisme-ne. Kebebasan manungsa uga wigati ana ing eksistensialisme Jean-Paul Sartre.

Idealisme
                                               

Idealisme

Idealisme yaiku asalé saka tembung idé sing tegesé jagad iki ing jiwa, mula tampilan iki negesaké perkara sing ana idé, lan ngrusak perkara sing penting lan fisik. realitas dhéwé diterangno déning gejala psikologis, semangat, pikiran awake dhéwé, pikiran sing mutlak, ora ana gandhèngané.

Martin Luther King, Jr.
                                               

Martin Luther King, Jr.

Martin Luther King, Jr., Ph.D. punika pamenang bebungah Nobel saha satunggiling aktivis Hak-hak Dhasar Manungsa saking Amérikah Sarékat. Piyambakipun tiyang négro utawi tiyang kulit cemeng turunan bangsa Afrika. Tiyang-tiyang négro ingkang turunan para ulun utawi batur tukon punika dipunsiya-siya ing Amérikah Sarékat. Piyambakipun dipunsédani tiyang pethak, satunggiling aktivis ekstrim, ing 4 April 1968.

Lao Tzu
                                               

Lao Tzu

Lao Tzu, punika satunggiling filsuf saking nagari Cinten ingkang misuwur. Ing tanah Jawi, piyambakipun ugi dipuntepangi tiyang-tiyang Jawi-Cinten. Awit Lao Tzu punika pangadegipun Taoisme. 老子 Lǎozĭ 道德經 Dàodéjīng Chinese+English+German

Li Po
                                               

Li Po

Li Po utawi Li Bai, punika satunggiling filsuf saking nagari Cinten ingkang misuwur. Ing tanah Jawi, piyambakipun ugi dipuntepangi tiyang-tiyang Jawi-Cinten. Dipunwastani sang "Pujangga Amarta"the Poet Immortal, Li Bai kaliyan Du Fu asring dipunaggep, pujangga kalih kang ageng piyambak ing tanah Tiongkok. Kirang langkung 1.100 geguritanipun taksih wonten samangké.

                                               

Memayu hayuning bawana

Memayu hayuning bawana punika aji ingkang adi luhung wonten ing kabudayan Jawi. Memayu hayuning bawana sampun ditindakake ing saben dintenan kaliyan wong Jawi. Memayu hayuning bawana ing basa Indonesia gadhah arti memperindah keindahan donya. Filosofi memayu hayuning bawana inggih ugi kalebet ing kejawen.

Sokratès
                                               

Sokratès

Sokratès iku filsuf saka Athena, Yunani. Dhèwèké filsuf wigati ing filsafat Kulon. Sokratès lair ing Athena, lan dadi génerasi pisanan ing antarané para filsuf Yunani, ya iku Sokratès, Plato dan Aristoteles. Sokratès iku sing ngajar Plato, lan Plato sing ngajar Aristoteles.

Égalitarianisme
                                               

Égalitarianisme

Égalitarianisme, inggih punika kecenderungan cara berpikir manawi penikmatan atas kesetaraan saking pinten-pinten macem premis umum tuladhanipun manawi tiyang kedah dipnbetahaken lan pikantuk ingkang sami ing dhimènsi kados ta agama, pulitik, ékonomi, sosial, utawi budaya.