Back

ⓘ Martha Tilaar inggih punika salah satunggaling wanita ingkang dados pengusaha sukses ing jagad bisnis kosmetik lan jamu tradhisional. Merk dagangipun anama Sari ..


Martha Tilaar
                                     

ⓘ Martha Tilaar

Martha Tilaar inggih punika salah satunggaling wanita ingkang dados pengusaha sukses ing jagad bisnis kosmetik lan jamu tradhisional. Merk dagangipun anama Sariayu. Panjenenganipun dhaup palakarami kaliyan Prof. DR. H.A.R Tilaar lan patutan sekawan inggih punika, Bryan Emil Tilaar, Pinkan Tilaar, Wulan Tilaar,lan Kilala Tilaar. Nalika taksih timur, Martha kuliah wonten ing jurusan sajarah, IKIP Negeri Jakarta. Panjenenganipun lulus taun 1962 lajeng ngasta wulangan sajarah. Ibunipun Martha tansah ngemutaken bilih minangka guru, Martha kedah katon saé wonten sangajenging murid-murid. Salajengipun Martha dipunpeksa déning ibunipun supados ndhèrèk les dandan. Wekdal samanten panjenenganipun ngangsu kawruh kaliyan Titi Purwosoenoe. Wiwit saking punika, Martha Tilaar tresna dhumateng jagading dandan. Martha ugi naté sinau wonten ing Academy of Beauty Culture, Bloomington, Indiana, Amérikah Sarékat nalika ndherekaken garwa tugas belajar. Martha ugi naté dados salesgirl produk kosmetik Avon. Wanita ingkang pikantuk gelar Dhoktor Kormatan wonten ing babagan Fashion and Artistry saking World University Tuscon, Arizona, Amérikah Sarékat taun 1984 punika miwiti bisnis saking nol. Tanggal 3 Januari 1970,Martha ndamel salon ing garasi dalemipun tiyang sepuhipun Martha ing Menteng, Jakarta. Salon punika dipuntengeri "Martha Salon". Salon punika minangka cikal bakaling tuwuhing Sariayu Martha Tilaar.