Back

ⓘ Anton Pieter Franz van Velsen. Mgr. Anton Pieter Franz van Velsen, S.J. yaiku Vikaris Apostolik Batavia saka 21 Januari 1924 tumeka Maret 1933. Panerusi ing kon ..


                                     

ⓘ Anton Pieter Franz van Velsen

Mgr. Anton Pieter Franz van Velsen, S.J. yaiku Vikaris Apostolik Batavia saka 21 Januari 1924 tumeka Maret 1933. Panerusi ing kono yaiku Mgr. Edmundus Luypen, SJ.

                                     

1. Pakaryan

Velsen ditahbisake minangka imam Yesuit ing taun 1895. Ing wiwitan pakaryane, dhèwèké dikirim ing Sulawesi Utara, suwéné23 tahun. Velsen teka taun 1900 ing tlatah Woloan. Salah sijine sing dilakanaké yaiku sinau basa Tombulu saperlu kanggo nglancaraké bebasan tumrap masyarakat minangka pakaryané. Sabanjuré, dhèwèké mertal buku katekismus, donga-donga, lan uga lagu-lagu Katolik ing basa Tombulu, supaya umat ing kono bisa mangertèni. Tantangan sing ora cilik yaiku isih anané kapracayan alifuru sing diugemi masyarakat. Wiwit mlebune gereja Katolik, bab kuwi sithik-sithik owah. Ing tanggal 15 Januari 1912, dhèwèké kaangkat dadi Kepala Misi ing Minahasa,Woloan.

Wiwit taun 1907 dhèwèké makarya minangka pastor stasi misi Bogor, nggantèni Pastor M.Y.D. Claessens, imam diosesan saka Walanda sing naté makarya 30 taun.

Tanggal 13 Mei 1924 nalika umure 59 taun, Velsen ditahbisaké minangka uskup Gereja Katedral Santa Perawan Maria Diangkat ke Surga Jakarta. Vikaris Apostolik Borneo Belanda jejuluk Uskup Tituler Capitolias Jan Pacificus Bos, O.F.M. Cap. ngayahi dadi Panahbis Utama, kairing déning Mgr. Arnoldus Johannes Hubertus Aerts, M.S.C., Vikaris Apostolik Guinea Baru jejuluk Uskup Tituler Apollonia lan Mgr. Arnold Verstraelen, S.V.D., Vikaris Apostolik Kepulauan Sunda Kecil jejuluk Uskup Tituler Myriophytos.

5 Februari 1933, Velsen kadhapuk dadi Uskup Penahbis Pangiring kanggo Mgr. Mathias Leonardus Trudon Brans, O.F.M. Cap. minangka Vikaris Apostolik Padang jejuluk Uskup Tituler Corna. Ing adicara kuwi, Prefek Bangka dan Belitung, Vitus Bouma, SS.CC. dadi Panahbis Pembantu.

Vesel mundur minangka Vikaris Apostolik wulan Maret 1933. Dhèwèké sèda 6 Mei 1936 ing umur 71 tahun, kasarèkaké ing Pemakaman Belanda Peneleh, Surabaya.