Back

ⓘ Norma Nindyokirono. Asmané asli Norma Musa. Wanita sulistya saka Bangka, Kapuloan Bangka Belitung, iki garwané Sri Sultan Hamengkubuwono IX kang nomer lima. Ama ..


                                     

ⓘ Norma Nindyokirono

Asmané asli Norma Musa. Wanita sulistya saka Bangka, Kapuloan Bangka Belitung, iki garwané Sri Sultan Hamengkubuwono IX kang nomer lima. Amarga dadi garwané Sri Sultan mula wenang nampa gelar Kanjeng Raden Ayu.

Norma Musa lair ing Muntok, Bangka, 3 Desember 1930. Séda ing dina Rabu, 2 September 2015. Wanita iki ora kaparingan putra nalika kawengku garwa déning Sri Sultan. Karo garwané kang dhisik kagungan putra siji.

Nalika isih kenya, Norma dadi asisten pribadiné Bung Karno utawa sekretaris pribadiné Présiden kapisan iku. Mula mangerti banget prekara-prekara wigati kang dadi sejarahé Republik Indonésia kalebu prekara kang ingaran wadiné negara. Kepara, déning Sang Proklamator kuwi, Norma didadèkaké anak angkat. The adopted daughter Bung Karno.

Norma nampa lamaran saka Sri Sultan nalika umuré wus ngancik 41 taun. Rikala semana Sri Sultan piyambak wus yuswa 59 taun. Kang narik kawigatén, Normakuwi dudu wong Jawa kang uga ora bisa Jawa. Kamangka, kang mengku garwa kuwi Sang Raja Jawa, raja gung binathara kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengkubuwana IX.

Sunardian Wirodono ing buku Cinta Terakhir Sang Sultan, nggambaraké kena apa Sri Sultan nganti kasmaran marang Norma. Wanita Swarnabhumi kang béda lan wani marang Kanjeng Sultan kanthi ménéhi sebutan Wonosan tumrap priya kang ditresnani kuwi. "Amarga Norma béda, mula aku tresna marang Norma." "Wonosan kuwi raja binathara, junjungan lan tumpuan sakabéhé pakurmataning kawula Jawa kepara Nuswantara." "Lan Norma kepèngin nyawang aku luwih saka kuwi? Dadi manungsa mulya kang minulya?" Nampa pitembungan kuwi, Norma mung bisa meneng. Sri Sultan banjur ngendika: "Mula saka kuwi, aku nglamar Norma. Norma ngerti menawa raga iki kelara-lara ngampet sakabéhing rasa iki marang Norma? Sukma iki ngrasakaké sayah banget."

Kanggoné Norma dhéwé, sejatiné ora gampang nampa katresnané Sri Sultan. Butuh wektu nem tahun pacaran, kanggo nenimbang sakabèhé. Kaya-kaya wus dadi takdiré, menawa ing pangkoné wanodya kang pinter basa Inggris lan Landa iku, Sri Sultan mangayun ing kasédan jati.